Kondital är ett Åländskt företag som erbjuder sig att samla in information för att därefter strukturera och sammanställa den i en sökbar databas. Databasen underhålls av Kondital och en sökfunktion mot den kan sättas in på vilken hemsida som helst. Från databasen kan i princip vilken typ av rapport som helst tas fram och presenteras på önskad hemsida.

Konditals motto är "Bringing data to life" dvs Kondital gräver fram gammal, kanske glömd information,  samlar ihop den i en databas och lägger upp olika sökfunktioner direkt från webben. På detta sett får informationen "nytt liv"

Kondital har hittills specialiserat sig på att samla in idrottsresultat från olika platser (ofta gamla filer, årsberättelser mm) så att olika rapporter kan tas ut och presenteras, samt att direkta sökningar mot databasen kan göras på föreningarnas hemsidor.

Kondital har närmare 20 års erfarenhet av att samla in friidrottsresultat och sammanställa en Årsstatistik som föreningen kan presentera på sin hemsida. Förutom statiska statistikrapporter kan även interaktiva frågor ställas mot databasen.

Kondital är även med och sköter tidtagning vid olika motionslopp. Detta sker i samarbete med Ålands Idrott och då används MyLaps tidtagning med elektroniska chip. Resultat från dessa lopp presenteras på denna hemsida under Motionslopp.

Kondital har samlat ihop Kanonloppets samtliga resultat och presenterar alla resultatlistor från 1968 samt en sökfunktion på person,